Summer School Villa Verbeelding 2022 (18+)

NL - Hoe vertel je met beelden een sterk verhaal? Tijdens de Summer School Villa Verbeelding verken je de relatie tussen woord en beeld. Je gaat op zoek naar je eigen stem als illustrator. Onder intensieve begeleiding van topillustratoren experimenteer je vier dagen met technieken, materialen en verhalen.

EN - Experimenting with techniques, materials and stories. Discovering or further developing your own style. All this is possible during the Summer School Villa Verbeelding: 4 days of drawing intensively under the guidance of top illustrators. They share their passion and experience, show concrete examples from their own work and help you refine your technique. 

4_15.png      3_19.png      2_19.png      1_17.png

4_16.png         1_18.png        3_20.png         2_20.png
Foto's: Boumediene Belbachir
 

NL - Praktische info

Datum: dinsdag 23 - vrijdag 26 augustus 2022 (4 dagen)

Uur: 9u00 - 13u00 en 14u00 - 17u00

Docenten: Carll Cneut, Gerda Dendooven en Kaatje Vermeire (Klik op de naam van de docent voor meer info en benodigdheden voor de workshop)

Door onvoorziene omstandigheden buiten haar en onze wil kan Fatinha Ramos niet meer deelnemen aan Summer School. Zij herstelt in het ziekenhuis van een val.

Locatie:

Hogeschool PXL-MAD
Gebouw C
Elfde Liniestraat 25
3500 Hasselt

Prijs: € 450 of € 300 voor (oud-)studenten van PXL-MAD School of Arts
Voor deelnemers die kiezen voor Kaatje Vermeire vragen we een extra bijdrage van € 15 voor de materialen (drukinkt, drukpapier, etsnaalden, …)

Aantal deelnemers: maximum 22 deelnemers per groep

Extra activiteiten:

 • We plannen een bezoek aan Villa Verbeelding met expo’s LetterPret, De ABC kamer en De Illustratiekamer. In deze laatste vaste expo ontdek je de mini-ateliers van de 3 docenten. Reuzegrote illustraties van deze illustratoren vind je in De Illustratieroute.
 • De laatste dag van de Summer School Villa Verbeelding sluiten we af met een receptie om 17u00.
 • Aansluitend op de Summer School Villa Verbeelding vindt het Zin in Zomerfestival plaats. Op zaterdag 27 augustus staat de festivaldag in Hasselt volledig in het teken van illustratie.

Foto’s van de vorige edities ontdek je hier: editie 2022, editie 2021, editie 2019 en editie 2018. De editie van 2020 was geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.


Meer praktische info

Hoe geraak je er?

PXL-MAD School of Arts: Aan het station kan je verschillende bussen nemen naar PXL-MAD School of Arts (halte Elfde Liniestraat). Als je met de auto komt, kan je parkeren op Parking Kumpen (zie plannetje). We verwachten je bij gebouw C.

Plannetje Parking.png

Lunch

Neem zelf een lunchpakket mee of ontdek de binnenstad. Dicht bij PXL-MAD School of Arts vind je Bermudas Beach Bar, naast het zwembad Kapermolen.

Overnachten

Hostel H (Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt) reserveert kamers voor deelnemers. Je krijgt ledenkorting (10%) als je je bevestiging van inschrijving toont. De hostel is een jeugdherberg, dus breng zelf handdoeken en zeep mee.

Annulatievoorwaarden

Door in te schrijven ga je akkoord met de annulatievoorwaarden:

 • Als je niet langer kan deelnemen, contacteer altijd eerst Villa Verbeelding via reserveren@villaverbeelding.be. Wij contacteren de volgende persoon op de wachtlijst.
 • Bij elke annulatie rekenen we € 70 administratiekosten aan. Als we via de wachtlijst een vervanger vinden, storten we jou de rest van het inschrijvingsgeld terug. Als we geen vervanger vinden, verwittigen we jou en mag je zelf een vervanger zoeken die ons zo snel mogelijk contacteert.
 • Bij annulaties minder dan 1 maand vooraf is terugbetaling niet meer mogelijk.

Villa Verbeelding heeft het recht om de workshop te annuleren bij te weinig inschrijvingen of in geval van overmacht (bv. ziekte van de lesgever). In dat geval krijgen de deelnemers hun inschrijvingsgeld volledig terug.

Georganiseerd door Villa Verbeelding in samenwerking met PXL-MAD School of Arts. Villa Verbeelding is het witte herenhuis in de Bampslaan bij het station in Hasselt. Er zijn vaste en tijdelijke tentoonstellingen over illustratie, lezingen, workshops (voor kinderen en volwassenen). Je kan een bezoek aan De Illustratiekamer combineren met De Illustratieroute in de Hasseltse binnenstad. PXL-MAD School of Arts is gevestigd op de campus Elfde Linie in Hasselt, vlakbij het Hasseltse stadscentrum en Quartier Canal.

 

EN - Practical info

Dates: Tuesday August, 23th – Friday August, 26th 2022 (4 days)

Hours: 9 AM - 1 PM and 2 PM - 5 PM

Mentors: Carll Cneut, Gerda Dendooven and Kaatje Vermeire (Click on the name of the mentor for more info about the workshop and materials)

Due to unforeseen circumstances beyond her and our will, she is not able to participate in Zin in Zomer. She is in the hospital, recovering from a fall.

Location:

Hogeschool PXL-MAD
Building C
Elfde Liniestraat 25
3500 Hasselt

Price: € 450 or € 300 for (former) students of PXL-MAD School of Arts
For participants who choose Kaatje Vermeire we ask an additional cost of 15 euros for extra materials
.

Number of participants: max. 22 participants per group

Extra activities:

 • We foresee a visit at Villa Verbeelding for the exhibitions LetterPret, De ABC kamer en De Illustratiekamer. In this last exhibition you can discover the workspace of the 3 mentors.
 • At the last day of the Summer School Villa Verbeelding you are invited to the closing reception at 5 PM.
 • Following the Summer School Villa Verbeelding the Zin in Zomerfestival takes place. On Saturday 27 August the festival day in Hasselt with the focus on illustration.

You'll find pictures of the previous editions here: edition 2022, edition 2021, edition 2019 en edition 2018. The edition of 2020 was cancelled due to COVID-19.

 

More practical info

Transport and parking

PXL-MAD School of Arts: At the station you can take severel buses to PXL-MAD School of Arts (stop Elfde Liniestraat). If you come by car, you can park at Parking Kumpen (see plan below). We expect you in building C.

Plan Parking.png

Where to eat?

Bring your own lunch or explore the city! Close to PXL-MAD School of Arts, you can have lunch at Bermudas Beach Bar, next to the swimming pool Kapermolen.

Where to sleep?

Hostel H (Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt) reserves rooms for participants during a limited period. You'll get a discount (10%) with your registration certificate. Make sure you bring your own towels and products.

Cancellation policy

There are limited spaces available for this Summer School. Therefore, we would like to ensure the participation of the applicants. By registering you agree with the cancellation policy:

 • If your payment and registration have been completed but you can no longer participate, always contact Villa Verbeelding first via reserveren@villaverbeelding.be. We will contact the next person on the waiting list.
 • For every cancellation, we will charge an administration cost of € 70. If we can find someone to replace you via the waiting list, we will repay the rest of the registration fee. In case there is no other participant available, we will notify you that you can look for someone to replace you yourself. We kindly ask that this person contacts us as soon as possible to take care of the registration.
 • In case of cancellation less than 1 month before the start of the Summer School, restitution is no longer possible. Participants pay the full registration fee, also in case of a no-show without notification or when leaving the Summer School early.
 • Villa Verbeelding has the right to cancel the Summer School in case of insufficient subscriptions or unforeseen circumstances (e.g. sickness of a mentor). In that case participants will get a full refund of the subscription fee.
Organized by Villa Verbeelding in samenwerking met PXL-MAD School of Arts. Villa Verbeelding has permanent and temporary exhibitions, lectures, workshops (for children and adults). You can combine a visit to De Illustratiekamer with De Illustratieroute in Hasselt's city center. PXL-MAD School of Arts is located on the Elfde Linie campus in Hasselt, near the city centre and Quartier Canal.