Villa Verbeelding gevel

 

opdrachten in tentoonstellingenopdrachten in wonderkamerVSTL

 


collectie


Logo Literatuur Vlaanderen

Wie

Laat de verbeelding op ons
afkomen, de elfen oprukken,
de monsters onzer richting
uit marcheren.
Laat de verbeelding onze
huizen binnen opdat we
ons nooit vervelen, laat
kabouters op tafel dansen
als de lollifant van huis
is, laten we flitspoppers
drinken en met de boeboeks
klinken.

Laat de verveling thuis
of buiten, terwijl verbeelding
inspireert ons enkel
verder kan brengen.
Laat Kuijer, Shaun Tan en
Cneut op ons los
dat we doorgeven en niemand
in het donker laten, dat
we inspireren en aantonen
dat verbeelding geen moeite
kost.

Jee Kast

#nualzerevingers is een project van Jee Kast waarin hij op locatie voor iedereen die passeert een gedicht op maat typt. Bovenstaand gedicht ontstond tijdens Zin in Zomer, op 11 augustus 2019 in Sint-Truiden.

In juni 2017 kreeg het vroegere Literair Museum zijn huidige naam: Villa Verbeelding. Je komt binnen in een oud sfeervol herenhuis vol van woord en beeld. Iedereen is welkom om te genieten van de verbeelding van schrijvers en illustratoren, om te vertoeven in de werelden die verbeeld worden. Je wordt uitgenodigd om verder te lezen, te denken en te kijken dan het alledaagse. Kortom: het is een huis dat de verbeelding stimuleert.

 

Missie en visie

Missie

Bij Villa Verbeelding krijgt verbeelding alle ruimte en staat leesplezier centraal. Boeken en illustraties openen andere werelden en zorgen voor innerlijke verrijking en een bredere blik op de maatschappij.

Visie

Villa Verbeelding wil een unieke plek in Vlaanderen zijn waar jong en oud kwaliteitsvolle tentoonstellingen beleeft en deelneemt aan activiteiten rond boeken en illustratie.

Door te werken rond boeken en illustratie opent Villa Verbeelding andere werelden voor bezoekers van alle leeftijden. Ze komen spelenderwijs in contact met andere culturen en maatschappelijk relevante thema's. Door een educatief programma op maat versterken ze hun literaire leesvaardigheden en visuele geletterdheid. Ze verkennen hun eigen creativiteit. Villa Verbeelding beoogt hiermee een duurzaam effect: de bezoeker gaat verrijkt en geïnspireerd naar buiten. Bij jonge kinderen wil Villa Verbeelding de basis leggen voor levenslange boekenliefde.

Met een toonaangevend en vernieuwend aanbod wil Villa Verbeelding zoveel mogelijk mensen samenbrengen in hun liefde voor boeken en illustratie. Auteurs en illustratoren krijgen er de kans om hun werk te tonen, in interactie te gaan met elkaar en met hun lezers. Villa Verbeelding mikt op een breed publiek naar leeftijd, geletterdheid, geografische spreiding, afkomst en achtergrond, van individuele bezoekers over gezinnen tot (school)groepen.

In de diverse samenleving is Villa Verbeelding een huis waar iedereen zich thuis kan voelen door de gastvrije sfeer en het brede aanbod. Er gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare groepen en naar educatie. Daartoe zet Villa Verbeelding in op samenwerkingen met partners uit het onderwijsveld en de welzijnssector, met bibliotheken en met de jeugd- en cultuursector voor toeleiding, inhoudelijke samenwerking, en het delen van expertise en netwerken.

Door samenwerkingen met zorgvuldig gekozen partners wil Villa Verbeelding boekenliefde uitdragen buiten de muren. Reizende tentoonstellingen bereiken een publiek in heel Vlaanderen en Nederland. Spreiding van literatuur over stadsgrenzen heen is het doel van het literair festival Zin in Zomer.

Download de missie en visie van Villa Verbeelding.

 

Collectie

Oorspronkelijk verzamelde en inventariseerde Villa Verbeelding (toen nog Literair Museum) alles wat literatuur is uit of over Belgisch Limburg. Het gaat hier om literaire werken van Limburgse auteurs maar ook over Limburgse thema’s zoals de steenkoolmijnen, de bokkenrijders, de heide in de literatuur.

Door de jaren legde Villa Verbeelding steeds meer nadruk op jeugdliteratuur, op het kinderboek, het prentenboek – dat werd dan ook steeds sterker vertegenwoordigd in de collectie. Bepaalde deelcollecties omvatten thema’s in de jeugdliteratuur die in tentoonstellingen aan bod kwamen: sprookjes, oorlog, het Verre en Nabije Oosten, enz.

Daarbij aansluitend verwierf Villa Verbeelding een uitgebreide collectie originele illustraties voor kinderboeken van illustratoren uit Vlaanderen en Nederland. Ook de boeken waarvoor deze illustraties werden gemaakt worden verzameld.

 

Met de steun van

Villa Verbeelding wordt ondersteund als literaire organisatie door Literatuur Vlaanderen.

Met steun van de Stad Hasselt.

Villa Verbeelding is een project van vzw ATOS (Alternatieve Tewerkstelling voor OntwikkelingsSamenwerking).

 

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom behandelen we je persoonlijke gegevens met de grootste zorg, volgens de Europese privacy-wetgeving (GDPR of AVG). Lees hier het privacybeleid van Villa Verbeelding.

 

Links

Snuffel tweedehandsboeken

Els Beerten - Stefan Boonen - Jaak Dreesen - Bettie Elias - Noëlla Elpers
Ed Franck - Kolet Janssen - René Swartenbroekx - Ina Vandewijer - Kaat Vrancken

Lieve Baeten - Frank Daenen - Debbie Lavreys - Benjamin Leroy
Kris Nauwelaerts - Wout Olaerts - Hilde Schuurmans - Leo Timmers

UiTpas Hasselt