Villa Verbeelding gevel

 

opdrachten in tentoonstellingenopdrachten in wonderkamerVSTL

 


collectie

 


logo-VFL

Wie

Hasselt huisvest in de schaduw van het station een bijzonder literair museum, een nest waar leesplezier geborgenheid vindt omdat boeken er dicht bij de mens blijven staan.

Dit is een bijzonder huis, gerund door een enthousiaste, gedreven kern van mensen die nadenken over hoe ze boeken dichter bij mensen kunnen brengen. Het is zo’n huis dat liefde ademt, waarin in iedere kamer een universum opengaat. Een huis waarin in de inkomhal het opschrift hangt: ‘Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.’

Voor kinderen zijn er literaire speurzoektochten en educatieve tentoonstellingen. Alles is er een feest.

Of hoe een klein museum vele werelden kan doen opengaan.

Anna Luyten - journaliste

Op 21 juni 2017 was het feest. Het Literair Museum bestond 20 jaar en kreeg een nieuwe naam: Villa Verbeelding, vol van woord en beeld. Een huis waar iedereen welkom is om te genieten van de verbeelding van schrijvers en illustratoren, waar bezoekers vertoeven in de werelden die verbeeld worden en uitgenodigd worden om verder te lezen, te denken en te kijken dan het alledaagse. Kortom: een villa die de verbeelding stimuleert. Bekijk sfeerbeelden van het verjaardagsfeest.

 

Missie en visie

Missie

Bij Villa Verbeelding krijgt verbeelding alle ruimte en staat leesplezier centraal. Boeken en illustraties openen andere werelden en zorgen voor innerlijke verrijking en een bredere blik op de maatschappij.

Visie

Villa Verbeelding wil een unieke plek in Vlaanderen zijn waar jong en oud kwaliteitsvolle tentoonstellingen beleeft en deelneemt aan activiteiten rond boeken en illustratie.

Door te werken rond boeken en illustratie opent Villa Verbeelding andere werelden voor bezoekers van alle leeftijden. Ze komen spelenderwijs in contact met andere culturen en maatschappelijk relevante thema's. Door een educatief programma op maat versterken ze hun literaire leesvaardigheden en visuele geletterdheid. Ze verkennen hun eigen creativiteit. Villa Verbeelding beoogt hiermee een duurzaam effect: de bezoeker gaat verrijkt en geïnspireerd naar buiten. Bij jonge kinderen wil Villa Verbeelding de basis leggen voor levenslange boekenliefde.

Met een toonaangevend en vernieuwend aanbod wil Villa Verbeelding zoveel mogelijk mensen samenbrengen in hun liefde voor boeken en illustratie. Auteurs en illustratoren krijgen er de kans om hun werk te tonen, in interactie te gaan met elkaar en met hun lezers. Villa Verbeelding mikt op een breed publiek naar leeftijd, geletterdheid, geografische spreiding, afkomst en achtergrond, van individuele bezoekers over gezinnen tot (school)groepen.

In de diverse samenleving is Villa Verbeelding een huis waar iedereen zich thuis kan voelen door de gastvrije sfeer en het brede aanbod. Er gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare groepen en naar educatie. Daartoe zet Villa Verbeelding in op samenwerkingen met partners uit het onderwijsveld en de welzijnssector, met bibliotheken en met de jeugd- en cultuursector voor toeleiding, inhoudelijke samenwerking, en het delen van expertise en netwerken.

Door samenwerkingen met zorgvuldig gekozen partners wil Villa Verbeelding boekenliefde uitdragen buiten de muren. Reizende tentoonstellingen bereiken een publiek in heel Vlaanderen en Nederland. Spreiding van literatuur over stadsgrenzen heen is het doel van het literair festival Zin in Zomer.

Download de missie en visie van Villa Verbeelding.

 

Collectie

Villa Verbeelding verzamelt in principe alles wat literatuur is uit of over Belgisch Limburg. Het gaat hier om literaire werken van Limburgse auteurs maar ook over Limburgse thema’s zoals de steenkoolmijnen, de bokkenrijders, de heide in de literatuur.

Daarnaast komen er door bijvoorbeeld de thematische aanpak van tentoonstellingen ook steeds meer boeken van buiten Limburg in de collectie terecht.

Villa Verbeelding besteedt veel aandacht aan jeugdliteratuur, aan het kinderboek – dat is dan ook sterk vertegenwoordigd in de collectie. Bepaalde deelcollecties omvatten thema’s in de jeugdliteratuur: sprookjes (specifiek ‘eten en drinken in sprookjes’ en hedendaagse sprookjesbewerkingen) en oorlog.

Daarbij aansluitend verwierf Villa Verbeelding een uitgebreide collectie originele illustraties voor kinderboeken van illustratoren uit Vlaanderen en Nederland. Ook de boeken waarvoor deze illustraties werden gemaakt worden verzameld.

 

Met de steun van

Villa Verbeelding wordt ondersteund als literaire organisatie door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Met steun van de Stad Hasselt.

Villa Verbeelding is een project van vzw ATOS (Alternatieve Tewerkstelling voor OntwikkelingsSamenwerking).

 

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom behandelen we je persoonlijke gegevens met de grootste zorg, volgens de Europese privacy-wetgeving (GDPR of AVG). Lees hier het privacybeleid van Villa Verbeelding.

 

Links

Snuffel tweedehandsboeken

Els Beerten - Stefan Boonen - Jaak Dreesen - Bettie Elias - Noëlla Elpers
Ed Franck - Kolet Janssen - René Swartenbroekx - Ina Vandewijer - Kaat Vrancken

Lieve Baeten - Frank Daenen - Debbie Lavreys - Benjamin Leroy
Kris Nauwelaerts - Wout Olaerts - Hilde Schuurmans - Leo Timmers

UiTpas Hasselt