Privacybeleid Villa Verbeelding

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom behandelen we je persoonlijke gegevens met de grootste zorg. Villa Verbeelding volgt de Europese privacy-wetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort betekent dit dat we:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt gegeven. Die doelen en het type persoonsgegevens staan beschreven in dit privacybeleid.
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor je ze hebt gegeven.

Je hebt op elk moment recht om de persoonsgegevens die we van jou verzamelen in te kijken, te laten wijzigen of verwijderen. Je kan zelf je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief of je kan ons contacteren via info@villaverbeelding.be.

Als je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, dan kan je ons contacteren via onderstaande contactgegevens:

Villa Verbeelding
Bampslaan 35, 3500 Hasselt
+32 11 22 26 24
info@villaverbeelding.be

 

Waarom vragen wij persoonsgegevens?

 • zodat je kan deelnemen aan de activiteiten van Villa Verbeelding;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, flyers en uitnodigingen;
 • zodat je kan deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Villa Verbeelding;
 • voor facturatie van activiteiten en reizende tentoonstellingen;
 • als je een uitgever / auteur / illustrator / artiest / literaire organisatie bent: om je te contacteren voor boekingen, vragen, uitnodigingen;
 • voor vrijwilligers van Villa Verbeelding: om je te contacteren en je vrijwilligersvergoeding te betalen.

 

Welke gegevens vragen wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslaan / verzamelen / verwerken):

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (eventueel) organisatie waar je werkt (in het geval van literaire organisaties / uitgevers / …)
 • facturatiegegevens: naam organisatie, adres, naam en voornaam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer.

We gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gevraagd.

 

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

De gegevens die je aan ons geeft, geven wij alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hoger beschreven doeleinden (zie ‘Waarom vragen wij persoonsgegevens?’).

Zo werken wij samen met een derde partij voor:

 • de opmaak en verspreiding van nieuwsbrieven en uitnodigingen (YourMailingListProvider)
 • de organisatie van bepaalde activiteiten in samenwerkingsverband. Als dat nodig is voor de werking (bv. promotie, ticketverkoop, …), dan kan ook de medeorganisator toegang krijgen tot de gegevens van de deelnemers. Door je in te schrijven ga je daarmee akkoord.

Onze partners volgen de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en geven je gegevens niet door aan derden.

 

Cookies

Villa Verbeelding maakt gebruik van cookies van derde partijen om websitebezoeken te meten. Het gaat over Google Analytics, het systeem dat daarvoor het meest wordt gebruikt. Deze cookies worden aangemaakt en op je computer bewaard door Google Analytics.

Door dit privacybeleid te accepteren, geef je Villa Verbeelding de toestemming om deze cookies te gebruiken voor het meten van surfgedrag.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Villa Verbeelding toegang hebben tot je gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Ook deze back-ups zijn beveiligd.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Vragen?

Bij Villa Verbeelding doen we ons uiterste best om je privacy te respecteren. Heb je tips om jou nog beter van dienst te zijn? Of heb je nog vragen over je privacy? Je kan ons altijd contacteren via info@villaverbeelding.be. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

 

Disclaimer privacybeleid

Villa Verbeelding kan dit privacybeleid bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van bezoekers of wijziging in de privacywetgeving. De laatste versie kan je altijd vinden op deze website.