WINTER SCHOOL / Gerda Dendooven (VOLZET)

Illustratie: Gerda Dendooven, Waar is Winter?, Querido
Workshop in Nederlands (with translation in English)


NL

Biografie

Gerda Dendooven volgde een opleiding Vrije Grafiek aan de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten in Gent. Gerda illustreert voor andere schrijvers, maar tekent en schrijft ook haar eigen verhalen. Veel van haar verhalen werden theaterstukken en soms staat ze zelf ook op de planken. Ze geeft het vak Illustratie aan LUCA School of Arts in Gent.

Gerda Dendooven_2.png

Foto: Evelien Deraedt

Gerda's stijl is onmiddellijk herkenbaar door sfeer, compositie, kleurharmonie en kleurvervreemding. Ze laat zich graag inspireren door de Vlaamse expressionisten. Met verhoudingen en perspectief wordt geen rekening gehouden. In haar tekeningen staan mensen centraal, interieurs worden gesuggereerd door attributen. Ze werkt het meest met potlood, verf en schaar. Veel van haar illustraties voor tijdschriften zijn digitaal gemaakt of gezeefdrukt. Ze werkt regelmatig voor De Standaard.

In 2020 maakte ze live beelden voor het Brussels Philharmonic bij de integrale opvoering van Peer Gynt. Met Elvis Peeters bedacht ze Meneer Papier die ook als animatieserie op Ketnet te zien is. Gerda won al verschillende prijzen. Dit jaar werd ze opnieuw genomineerd voor de Alma 2024, de Astrid Lindgren Memorial Award. Dit najaar verschijnt haar nieuwste boek prentenboek Waar is Winter? bij Querido.

Gerda wil met haar boeken iets vertellen over de maatschappij, het leven. Maar ook wil ze haar lezers graag doen lachen. Al is het soms bitterzoet.

Stella 3.png     Stella.png     Stella 2.png 

Illustraties: Gerda Dendooven, Stella: ster van de de zee, Op zoek naar Stella, Querido

Wat mag je verwachten?

"Hoe vertaal je een verhaal in beelden? Word een visuele verteller. Leer sterke, sprekende beelden maken die een reeks vormen."

"We beginnen elke dag met een opwarmingsoefening waarvoor we een eigen schetsboek maken. Via deze oefening leer je vormen en beweging 'zien' en weergeven. Vervolgens gaan we aan de slag voor het echte werk.

De klemtoon zal liggen op: hoe vertaal je een verhaal in beelden? Hoe breng je gevoelens en drama in beeld?

We gaan aan een illustratie werken met analoge technieken (tekenen, schilderen, collage, ...) allerlei materialen (papier en schaar, houtskool, acryl of gouache, pastelkrijtjes, inkt, ...). En we ontwerpen enkele beelden voor een woordeloos prentenboek." - Gerda Dendooven

Benodigdheden
 • Schetsboek (voor je voorbereidingen)
 • A2 papier (8-tal vellen om te vouwen en te binden tot een eigen A3 schetsboek voor de opwarmingsoefeningen): mag 90 gram zijn of meer, maar mag ook: krantenpapier, stevig Steinbach, kalkpapier of verschillende soorten (vb. gekleurd), ...
 • A3 papier (min. 200 gram tekenpapier)
 • Overtrekpapier (mag, maar moet niet)
 • Potlood, kleurpotloden
 • Houtskool en 1 bus fixatief voor houtskool
 • Inkt en penselen
 • Goede papierschaar en lijmstift
 • Zwart papier voor collage
 • Pastelkrijtjes (geen oliekrijtjes)
 • Acrylverf of gouache en penselen
 • Materialen waar je graag mee werkt
Meer weten over Gerda? Neem een kijkje op haar Instagram en Facebook.

Meer praktische info vind je hier.

 

EN

Bio

Gerda Dendooven studied Free Graphics at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. She makes drawings for stories by other writers, but also writes and illustrates her own stories. Many of her stories became theater plays and she is sometimes on stage herself. She currently teaches Illustration at the LUCA School of Arts in Ghent.

Summer School_2.png

Gerda during the Summer School 2022. Picture: Boumediene Belbachir 

Gerda has a style that is immediately recognizable through atmosphere, composition, color harmony and color alienation. Often inspired by the Flemish expressionists. Proportions and perspective are not taken into account. People form the center of her drawings, interiors are only suggested by attributes. She mostly works with pencil, paint and scissors. Much of her work for magazines has been created digitally or screen-printed. She regularly works for De Standaard.

In 2020 she made live images for the Brussels Philharmonic during the full performance of Peer Gynt. With Elvis Peeters, she came up with Mister Paper, which is shown as an animation series on Ketnet. Gerda won several prizes. This year she was nominated again for the Alma 2024, the Astrid Lindgren Memorial Award. This fall a new picture book is published by Querido: 'Waar is Winter?'.

With her books Gerda wants to tell something about society, life. She also wants her readers to laugh. Although sometimes it is bitter sweet.

Gerda 7.png    Gerda 4.png    Gerda 8.png

Illustraties Gerda Dendooven uit De heen-en-weer brief (links en midden), De gans en zijn broer (rechts).

What to expect?

"How do you translate a story into images? Become a visual storyteller. Learn to make striking illustrations that form a series."

"We start each day with a warm-up exercise for which we make our own sketchbook. Through this exercise you learn 'to see' and display shapes and movement. Then we get to work for the real thing.

We focus on: how do you translate a story into images? How do you portray feelings and drama?

We will work with analog techniques (drawing, painting, collage, ...), all kinds of materials (paper and scissors, charcoal, acrylic or gouache, pastels, ink, ...) on an illustration and we design a few images for a silent children book." - Gerda Dendooven


What to bring?
 • Sketchbook (for your preparations)
 • A2 paper (to fold and bind for your own A3 sketchbook during the warming up exercises)
 • A3 paper (min. 200 gram drawing paper)
 • Tracing paper (not obligatory)
 • Pencil, colored pencils
 • Charcoal and charcoal fixative
 • Ink and brushes
 • Decent paper scissors and glue stick
 • Black paper for collage
 • Pastel chalk
 • Acrylic paint or gouache and brushes
 • Materials you like to work with
Want to know more about Gerda? Take a look at her Instagram and Facebook.

More practical info, click here.